ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนสัก (สาย ชพ.ถ.๔๔๐๓๑) หมู่ที่ ๗ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. รายล ดาวน์โหลดเอกสาร
16
5 มี.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชพ.ถ.๔๔๐๐๗ สายต่อเขต ม.๑,๒,๔,๖ ต.ทุ่งคาวัด กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. อบต.ทุ่งคา ดาวน์โหลดเอกสาร
10
24 มี.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ชพ.ถ.๔๔๐๔๐ ซ.วินไท ม.๑,๖ ต.ทุ่งคาวัด กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๘๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. อบต.ทุ่งคาวัด อ.ละ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
22 มี.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหินดาด (สาย ชพ.ถ.๔๔๐๑๓) หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. รายล ดาวน์โหลดเอกสาร
19
2 มี.ค. 2564
5 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ หอถังสูง ขนาด ๒๐ ลบ.ม.(รูปทรง แชมเปญ) บ้านทุ่งเชิงดี ม.๒ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
5 ก.พ. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชพ.ถ.๔๔๐๐๖ ซอย ๒๘ รร.ประชาสงวน ม.๑,๖ ต.ทุ่งคาวัด กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๘๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
24 ก.พ. 2564
7 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชพ.ถ.๔๔๐๔๐ ซ.วินไท ม.๑,๖ ต.ทุ่งคาวัด กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๘๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. อบต.ทุ่งคาวัด อ.ล ดาวน์โหลดเอกสาร
29
23 ก.พ. 2564
8 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชพ.ถ.๔๔๐๐๗ สายต่อเขต ม.๑,๒,๔,๖ ต.ทุ่งคาวัด กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. อบต.ทุ่งคา ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 ก.พ. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชพ.ถ.๔๔๐๐๔ (ซอย ๒๖ อนามัย) หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
28
22 ก.พ. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ หอถังสูง ขนาด ๒๐ ลบ.ม.(รูปทรง แชมเปญ) บ้านทุ่งเชิงดี ม.๒ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15