ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม ยู.เอช.ที) สำหรับโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สำหรับชั้นอนุบาล และ ป.๑-ป.๖ จำนวน ๙๙ วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 มิ.ย. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด จำนวน ๙๙ วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 มิ.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที) สำหรับโรงเรียนบ้านทับใหม่ สำหรับชั้นอนุบาล และเด็ก ป.๑-ป.๖ จำนวน ๙๙ วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 มิ.ย. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๔๐๐๕ (ซอย ๒๗ หนองหอย) หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม ดาวน์โหลดเอกสาร
31
18 พ.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง รสจืดพร้อมหลอดสำหรับนักเรียน จำนวน ๒ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
15 พ.ค. 2563
6 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
14 พ.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.44004 (ซอย 26 อนามัย) หมู่ที่ 1 เชื่อมสาย ชพ.ถ. 44007 (สายต่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
12 พ.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 44004 (ซอย 26 อนามัย) หมู่ที่ 1 เชื่อมสาย ชพ.ถ.44007 (สายต่อเขตหมู่ที่ 1,2,4,6) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
28 เม.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.44005 (ซอย 27 หนองหอย) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
35
27 เม.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
41
17 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12