ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๔๐๐๒ ซอย ๒๔ หมอดินอาสา หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลทุ่งคาวัด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
8 ก.ย. 2564
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
6 ก.ย. 2564
3 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
25 ส.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.๒๙ เขาช่องลม (สาย ชพ.ถ.๔๔๐๐๘) ม.๖ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่รวมไม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
29 ก.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบนคานสี่หลัง (สาย ชพ.ถ.๔๔๐๒๔) หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไห ดาวน์โหลดเอกสาร
41
19 ก.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซ.๒๓ หน้าโรงเรียน (สาย ชพ.ถ.๔๔๐๐๑) ม.๒ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
16 ก.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนสัก (สาย ชพ.ถ.๔๔๐๓๑) หมู่ที่ ๗ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. รายล ดาวน์โหลดเอกสาร
110
5 มี.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชพ.ถ.๔๔๐๐๗ สายต่อเขต ม.๑,๒,๔,๖ ต.ทุ่งคาวัด กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. อบต.ทุ่งคา ดาวน์โหลดเอกสาร
88
24 มี.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ชพ.ถ.๔๔๐๔๐ ซ.วินไท ม.๑,๖ ต.ทุ่งคาวัด กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๘๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. อบต.ทุ่งคาวัด อ.ละ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
22 มี.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหินดาด (สาย ชพ.ถ.๔๔๐๑๓) หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. รายล ดาวน์โหลดเอกสาร
87
2 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16