ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชพ.ถ.๔๔๐๐๔ (ซอย ๒๖ อนามัย) หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 ม.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชพ.ถ.๔๔๐๔๑ (ซอยหน้าโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา) หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
1
19 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒๓ หน้าโรงเรียน (สาย ชพ.ถ.๔๔๐๐๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้า ดาวน์โหลดเอกสาร
8
13 ม.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๔๐๐๒ ซอย ๒๔ หมอดินอาสา หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลทุ่งคาวัด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
8 ก.ย. 2564
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
6 ก.ย. 2564
6 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
15 ก.ย. 2564
7 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
25 ส.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.๒๙ เขาช่องลม (สาย ชพ.ถ.๔๔๐๐๘) ม.๖ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่รวมไม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
29 ก.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบนคานสี่หลัง (สาย ชพ.ถ.๔๔๐๒๔) หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไห ดาวน์โหลดเอกสาร
112
19 ก.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซ.๒๓ หน้าโรงเรียน (สาย ชพ.ถ.๔๔๐๐๑) ม.๒ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
16 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16