ITA
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
142
26 มิ.ย. 2562
2 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
173
5 ก.พ. 2561
3 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
128
5 ก.พ. 2561
4 นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
5 ก.พ. 2561
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
30 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1