ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
26 เม.ย. 2565
2 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง ปิดทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
33
17 มี.ค. 2565
3 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
28 ม.ค. 2565
4 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
164
8 ก.ย. 2564
5 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
29 ก.ย. 2564
6 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
93
27 ก.ย. 2564
7 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
27 ก.ย. 2564
8 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
14 ก.ย. 2564
9 ประกาศ อบต.ทุ่งคาว้ด เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
6 ก.ค. 2564
10 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
122
30 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10