ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
8 ก.ย. 2564
2 ประกาศ อบต.ทุ่งคาว้ด เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
6 ก.ค. 2564
3 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 ก.ค. 2564
4 การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและ คทช.ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
3 ก.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
246
3 ก.ย. 2563
6 ประกาศ ผลสอบการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
29 ก.ย. 2563
7 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
24 ก.ย. 2563
8 ประกาศแก้ไขการสรรหาการรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
21 ก.ย. 2563
9 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
170
21 ก.ค. 2563
10 ประกาศ อบต.ทุ่งคาว้ด เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
1 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9