ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๔๐๕๕ (ซ.กนช.) บ้านไสใหญ่ ม.๔ ต.ทุ่งคาวัด กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๐๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมี
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๔๐๕๕ (ซ.กนช.) บ้านไสใหญ่ ม.๔ ต.ทุ่งคาวัด กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๐๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.ทุ่งคาวัดกำหนด อบต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน