ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.44055 (ซ.กนช.) บ้านไสใหญ่ ม.4 ต.ทุ่งคาวัด กว้าง 5 ม. ยาว 2,070 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน