ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  รายละเอียด : โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลเข้าปรับปรุงและซ่อมแซมถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน