ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชพ.ถ.๔๔๐๔๑ (ซอยหน้าโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา) หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชพ.ถ.๔๔๐๔๑ (ซอยหน้าโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา) หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีผิวทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๓๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 70 คน