ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชพ.ถ.๔๔๐๐๔ (ซอย ๒๖ อนามัย) หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชพ.ถ.๔๔๐๐๔ (ซอย ๒๖ อนามัย) หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 88 คน