ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒๓ หน้าโรงเรียน (สาย ชพ.ถ.๔๔๐๐๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้า
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒๓ หน้าโรงเรียน (สาย ชพ.ถ.๔๔๐๐๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 71 คน