ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3) ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3) ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน