ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด
  รายละเอียด :

 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน