ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชพ.ถ.๔๔๐๐๗ สายต่อเขต ม.๑,๒,๔,๖ ต.ทุ่งคาวัด กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. อบต.ทุ่งคา
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 109 คน