ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชพ.ถ.๔๔๐๔๐ ซ.วินไท ม.๑,๖ ต.ทุ่งคาวัด กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๘๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. อบต.ทุ่งคาวัด อ.ล
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 107 คน