ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ หอถังสูง ขนาด ๒๐ ลบ.ม.(รูปทรง แชมเปญ) บ้านทุ่งเชิงดี ม.๒ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ หอถังสูง ขนาด ๒๐ ลบ.ม.(รูปทรง แชมเปญ) บ้านทุ่งเชิงดี ม.๒ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศ อบต.ทุงคาวัด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ หอถังสูง ขนาด ๒๐ ลบ.ม.(รูปทรง แชมเปญ) บ้านทุ่งเชิงดี ม.๒ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 142 คน