ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด จำนวน ๙๙ วัน
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน