ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(เอกสารแนบปิดประกาศ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 210 คน