ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง ให้ยื่นแบบพิมพ์ขอชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง ให้ยื่นแบบพิมพ์ขอชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 71 คน