กิจกรรม : โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การปลูกหญ้าแฝก





รายละเอียด :
    สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด ได้จัดทำโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจาพระราชดำริ รวม 3 ด้าน คือ - ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนปลูกหญ้าแฝก - ด้านการจัดการองค์ความรู้ โดยการส่งเสริมความรู้ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกและนำไปขยายผลแก่ประชาชน - ด้านการติดตามผล โดยการจัดทำฐานข้อมูลการปลูกหญ้าแฝก
 
ประกาศเมื่อวันที่ 00 543    อ่าน 551 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**