กิจกรรม : โครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วันสร้างสามัคคี”

นายสมชาย คงจันทร์ นายก อบต.ทุ่งคาวัดรับธงจากนายก อบต.สวนแตง

กิจกรรมเดิน-วิ่ง

เวทีพิธีการ

เด็กเล็กจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แสดงบนเวที

รร.บ้านทับใหม่ กับชุดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ฯ
รายละเอียด :
    

รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรี และมูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม ได้จัดทำโครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วันสร้างสามัคคี” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยกิจกรรมที่สำคัญ ในโครงการฯ คือ กิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชุมพร ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 3 กันยายน 2551 และจัดพิธีเฉลิมฉลองบริเวณหน้าเทศบาลเมืองชุมพร ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2551 จากนั้น ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 จะส่งมอบให้อำเภอทั้ง 8 อำเภอตามลำดับ เริ่มจากอำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ อำเภอทุ่งตะโก อำเภอสวี อำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิว และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองชุมพร ในส่วนของอำเภอละแมได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิม พระเกียรติฯ ขึ้น ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 5 แห่ง โดยวันที่ 9 กันยายน 2551 จัดกิจกรรม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด


Poker Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 00 543    อ่าน 1032 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**